Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Privacybeleid
Onze organisatie is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk. Via onze websites bieden wij allerlei diensten aan inwoners van de gemeente Woerden. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties.

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • wanneer wij jouw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

 Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

Telefonisch 06-58772402
E-mail: info@beweegteamwoerden.nl
Post: Kantoor Beweegteam Woerden, Jan Steenstraat 102, 3443 GZ Woerden

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruik van onze diensten en website laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten jij kiest te gebruiken.

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je van ons gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

 • naam
 • BSN
 • geslacht
 • bedrijfsgegevens, verenigingsgegevens, schoolgegevens
 • functie
 • adres en woonplaats
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • geboortedatum
 • leeftijd
 • gebruikersnaam
 • IBAN
 • CV
 • interesses
 • inloggegevens igv werknemers
 • motivatiebrief
 • opleidingsniveau
 • technische meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en jouw surfgedrag op onze websites

Doeleinden
Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten jij gebruikt):

 • om jou de mogelijkheid te bieden diensten aan te vragen of je in te schrijven voor activiteiten via onze websites en gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de websites.
 • om jouw aanvraag te verwerken en je te informeren over het verloop daarvan.
 • om je inschrijving voor onze werkgroepen of overige diensten te verwerken.
 • om je stage of sollicitatie te verwerken.
 • om te weten te komen welke onderwerpen spelen bij inwoners binnen de gemeente en zo te bepalen welke (nieuwe) diensten wij gaan ontwikkelen of onderzoeken.
 • om met jou te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post.
 • om jou gepersonaliseerde content aan te bieden op de website.
 • om jou gepersonaliseerde nieuwsbrieven te versturen op basis van jouw interesses (zie ook het kopje profilering).
 • om je te benaderen over je klacht omdat we daar onderzoek naar willen doen zodat wij jouw vragen en klachten kunnen behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch.
 • om onze websites te verbeteren.

 Verstrekking aan derden
Wij geven de door jou verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is bij aangevraagde diensten. Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een overeenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Beveiligen en bewaren
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Minderjarigen
Als je 16 jaar of jonger bent, verwerken wij jouw gegevens alleen na schriftelijke toestemming van je ouders/wettelijke vertegenwoordiger.

In kaart brengen websitebezoek
Stichting Beweegteam Woerden gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om in te zien welke gegevens wij over jou hebben geregistreerd. Dit kan echter alleen als deze inzage geen gevolgen heeft voor de privacy van anderen. Je hebt in bepaalde gevallen het recht om je gegevens te laten verbeteren of te wissen. We kunnen jouw gegevens niet wissen wanneer wij een wettelijke plicht hebben om gegevens te bewaren. Indien jij jouw gegevens wilt inzien dan wel wijzigen, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@beweegteamwoerden.nl Om jouw identiteit te kunnen verifiëren, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie het burgerservicenummer (BSN), MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en jouw pasfoto zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. Het Beweegteam zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren. Je kunt ons ook bereiken via: Website: www.beweegteamwoerden.nl, E-mail: info@beweegteamwoerden.nl, Telefonisch: 06-58772402, Post: Kantoor Beweegteam Woerden, Jan Steenstraat 102, 3443 GZ Woerden

Klachtenprocedure
Stichting Beweegteam Woerden neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch contact met ons op via 06-58772402 of via info@beweegteamwoerden.nl.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inwerkingtreding
Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 26 januari 2021.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Jouw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.