Home | Aanbieders | gro-up buurtwerk Woerden

gro-up buurtwerk Woerden

Krachtgericht jongerenwerk in Woerden
Krachtgericht jongerenwerk, dat is onze expertise. Zo geven wij vorm aan onze missie; ‘een krachtige buurt, waar het goed opgroeien is en iedereen participeert op zijn of haar eigen manier’. Onze jongerenwerkers vervullen de rol van medeopvoeders in de wijk, samen met ouders, scholen en andere organisaties. We zoeken jongeren actief op en bepalen op basis van zorgen en interesses onze inzet. Denk hierbij aan culturele en sportieve activiteiten voor en door jongeren, bemiddeling bij overlastsituaties of interactieve voorlichtingen op straat en online.

Het jongerenwerk verzorgt ook jongerencoaching, waarmee we jongeren met problemen ondersteunen bij het vinden van een oplossing. Door de inzet van een coachingstraject door het jongerenwerk, is zwaardere zorg niet altijd nodig. Wanneer wel specialistische hulp gewenst is, motiveren we jongeren naar hulpverlening en begeleiden we bij het voortzetten en volhouden hiervan. Door de interne motivatie stijgt de slagingskans van de interventie en door de waakvlamfunctie van het jongerenwerk kan eerder afgeschaald worden.

Wij zijn aanwezig op plekken waar jongeren zijn
Als uitvalsbasis hebben we een kantoor aan de Derkinderenstraat in het Schilderskwartier. Ons werk vindt echter met name plaats op straat, school, online en overige plaatsen waar jongeren hun (vrije) tijd doorbrengen.

Wij werken graag effectief samen met alle formele en informele partijen in het veld om te bereiken dat de Woerdense jeugd gezond en veilig kan opgroeien. Goede samenwerking begint met kennen en gekend worden. We versterken de samenwerking onder meer door het organiseren van leercirkels, waarbij we partners met verschillende expertise rondom een thema bij elkaar brengen.

Wilt u meer informatie over ons jongerenwerk? Neem contact op met Judith van Stokhem (teamleider/jeugdwerker+) via
06 – 20 63 50 51 of judith.vanstokhem@gro-up.nl.

Sociaal werken in de wijk
Sinds 2019 zijn ook onze buurtverbinders in Woerden te vinden. Zij ondersteunen inwoners bij het uitwerken van ideeën die bijdragen aan een leefbare, sociale buurt. Onze aanpak richt zich op ontmoeting en samenwerking tussen inwoners, vrijwilligers en professionals in de wijk. Inwoners kennen hun buurt als geen ander, daarom staat die kennis bij ons centraal. Zo geven wij een impuls aan stevige samenwerkingen met en tussen sociale partners, versterken we initiatieven van bewoners en ondersteunen we lokale netwerken. Ook het verlevendigen van ontmoetingsplaatsen in de wijk is daar onderdeel van.

Wilt u meer weten over ons sociaal werk? Neem dan contact op met Corinna Mitrovich via 010 – 455 3799 of corinna.mitrovitch@gro-up.nl

Contact

E-mail: corinna.mitrovitch@gro-up.nl
Telefoon: 010 455 37 99
Website: https://www.gro-up.nl/buurtwerk/

Bezoekadres

Derkinderenstraat 32
3443 CZ Woerden

Contactformulier

Velden gemarkeerd met * zijn verplicht om in te vullen.